Opinie

Trwaj chwilo, jakże jesteś piękna! 

Johann Wolfgang von Goethe
©Sebastian Weingart/DML-0