Opinie

Życie jest zbyt krótkie, aby pić przeciętne wino

Johann Wolfgang von Goethe